Jak testować oprogramowanie pod kątem funkcjonalności?

Artykul dodany: sierpień 2, 2020

Testy oprogramowania można wykonywać ręcznie, ale także mogą być zautomatyzowane.

Z pewnością testy automatyczne mogą znacznie usprawnić testowanie oprogramowania. Automatycznie można podawać przykładowo różne dane, a następnie może je sprawdzić. Specjalne testy przygotowywane są przez zespoły, powstają specjalne procedury testowe, dzięki którym będzie można sprawdzić wszystkie obszary działania oprogramowania. Testowanie aplikacji jest to proces lub metoda znajdowania błędów w aplikacji lub programie, tak aby aplikacja działała zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego. Testowanie oprogramowania to proces weryfikacji systemu w celu zidentyfikowania wszelkich błędów, luk lub brakujących wymagań w porównaniu z rzeczywistymi wymaganiami klientów. Testowanie oprogramowania jest ogólnie podzielone na dwa rodzaje testy funkcjonalne i testy niefunkcjonalne.

Testowanie należy rozpocząć na wczesnych etapach, aby obniżyć koszty i skrócić czas potrzebny na poprawki i dostarczenie oprogramowania wolnego od błędów klientowi.

Testowanie funkcjonalne to rodzaj testowania oprogramowania, w ramach którego system jest testowany pod kątem wymagań funkcjonalnych i specyfikacji. Testowanie funkcjonalne zapewnia, że wymagania lub specyfikacje są właściwie spełnione przez aplikację. Ten rodzaj testowania dotyczy w szczególności wyniku przetwarzania danych. Koncentruje się na symulacji rzeczywistego użytkowania systemu, ale nie rozwija żadnych założeń dotyczących struktury systemu. Zasadniczo definiuje się go jako rodzaj testowania, który sprawdza, czy każda funkcja aplikacji działa zgodnie z wymaganiami i specyfikacją, i nie dotyczy kodu źródłowego aplikacji. Wiele firm przeprowadza testy funkcjonalne swojego oprogramowania aby upewnić się że wszystko działa jak należy. Każda funkcjonalność aplikacji jest testowana poprzez zapewnienie odpowiednich danych wejściowych testowych, oczekiwanie wyników i porównanie rzeczywistych wyników z oczekiwanymi.

Aby dodac komentarz musisz byc zalogowany Zaloguj sie